ΑΡΧΙΚΗΦΥΤΑ ► Ελιά μπάλα

Calathea rufibarba σε αυτοπ.Lechuza DeltaCalathea amabilis σε αυτοπ.Lechuza Carraro

ΕΛΙΑ GPOT CLASSIC

Ελιά μπάλλα φυτεμένη σε Gpot classic γλάστρα.

Cd Ύψος κορμού (cm) Διάμετρο μπάλλας (cm) Τιμή euro
Eλιά μπάλλα 30 30 20-25 24
Eλιά μπάλλα 50 50 30 34
Eλιά μπάλλα 60 60 40 65
Eλιά μπάλλα 70 70 60 85
Τιμή μονάδος (Τεμάχιο):

: