ΑΡΧΙΚΗΦΥΤΑ ► Φυτά σχήματα

Elho Pure soft ΗιghFITORIO LOW

Buxus σφαίρα

Ύψος Σφαίρας 30 εκ


Τιμή μονάδος (Τεμάχιο): 30.00€ (με ΦΠΑ 13 %)